Monday 20 May Mon 20 May
Tuesday 21 May Tue 21 May
Wednesday 22 May Wed 22 May
Thursday 23 May Thu 23 May
Friday 24 May Fri 24 May
Saturday 25 May Sat 25 May
Sunday 26 May Sun 26 May
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEST CYCLING 07:00 - 07:45  
AQUAFONS 07:40 - 08:30 Felix Espartero Mora 
BEST CYCLING 08:00 - 08:45  
 
CICLING + 08:40 - 09:25 Felix Espartero Mora 
 
PILATES 08:50 - 09:40 Nataliya shvydun 
 
 
 
BOXING FUNCIONAL 09:40 - 10:25 Felix Espartero Mora 
AIGUAGYM 09:40 - 10:30 Nataliya shvydun 
BEST CYCLING 10:00 - 10:50  
BEST CYCLING 11:00 - 11:50  
BEST CYCLING 12:00 - 12:50  
BEST CYCLING 13:00 - 13:50  
BEST CYCLING 14:00 - 14:50  
BEST CYCLING 15:00 - 15:50  
BEST CYCLING 16:00 - 16:45  
FIT KIDS 17:00 - 17:50  
FUNCIONAL 17:00 - 17:45 Nataliya shvydun 
BEST CYCLING 18:00 - 18:45  
DANSES URBANES 18:00 - 18:45  
BODY PUMP + 18:00 - 18:45 SERGI TORRES BOLAÑOS 
PILATES 18:00 - 18:50 Nataliya shvydun 
 
BOXING FUNCIONAL 19:00 - 19:45 SERGI TORRES BOLAÑOS 
AIGUAGYM 19:00 - 19:45 Carla Hernandèz Colomina 
CICLING + 19:00 - 19:45 RUBÉN TORRES ALCANTUD 
PILATES AVANÇAT 19:00 - 19:50 Nataliya shvydun 
BEST CYCLING 20:00 - 20:45  
GAC 20:00 - 20:45 Carla Hernandèz Colomina 
HIPOPRESIUS 20:00 - 20:30 Nataliya shvydun 
BEST CYCLING 21:00 - 21:35  
 
 
BEST CYCLING 08:00 - 08:45  
BODY PUMP 08:35 - 09:20 Felix Espartero Mora 
 
 
 
BEST CYCLING 09:00 - 09:45  
AQUAFONS 09:30 - 10:20 Felix Espartero Mora 
TAI-TXI 09:30 - 11:00  
 
 
BEST CYCLING 10:00 - 10:50  
BEST CYCLING 11:00 - 11:50  
BEST CYCLING 12:00 - 12:50  
BEST CYCLING 13:00 - 13:50  
BEST CYCLING 14:00 - 14:50  
BEST CYCLING 15:00 - 15:50  
BEST CYCLING 16:00 - 16:45  
FIT KIDS 17:00 - 17:50  
TRX 17:00 - 17:45 SERGI TORRES BOLAÑOS 
BEST CYCLING 18:00 - 18:45  
BOOT CAMP 18:00 - 18:45 SERGI TORRES BOLAÑOS 
TBC 18:00 - 18:45 Carla Hernandèz Colomina 
 
 
ACTIVITAT ESPECIAL 19:00 - 19:45  
CICLING 19:00 - 19:45 SERGI TORRES BOLAÑOS 
 
 
BEST CYCLING 20:00 - 20:45  
BODY PUMP + 20:00 - 20:45 Carla Hernandèz Colomina 
IOGA 20:00 - 21:00 MARCELO GONZALEZ 
BEST CYCLING 21:00 - 21:35  
BEST CYCLING 07:00 - 07:45  
AQUAFONS 07:40 - 08:30 Felix Espartero Mora 
BEST CYCLING 08:00 - 08:45  
 
 
CICLING 08:45 - 09:30 Felix Espartero Mora 
 
 
PILATES 09:30 - 10:20 Nataliya shvydun 
 
AIGUAGYM 09:40 - 10:30 Felix Espartero Mora 
 
BEST CYCLING 10:00 - 10:50  
BEST CYCLING 11:00 - 11:50  
BEST CYCLING 12:00 - 12:50  
BEST CYCLING 13:00 - 13:50  
BEST CYCLING 14:00 - 14:50  
BEST CYCLING 15:00 - 15:50  
BEST CYCLING 16:00 - 16:45  
FIT KIDS 17:00 - 17:50  
 
BEST CYCLING 18:00 - 18:45  
CARDIO TONO 18:00 - 18:45 SERGI TORRES BOLAÑOS 
ESCALADA 18:00 - 20:00 Salvador Serrano Martí 
DANSES URBANES 18:00 - 18:45  
PILATES 18:00 - 18:50 Nataliya shvydun 
AQUAFONS 19:00 - 19:45 Carla Hernandèz Colomina 
BOXA 19:00 - 19:45 SERGI TORRES BOLAÑOS 
CICLING 19:00 - 19:45 RUBÉN TORRES ALCANTUD 
PILATES AVANÇAT 19:00 - 19:50 Nataliya shvydun 
BEST CYCLING 20:00 - 20:45  
ABDOMINALS + ESTIRAMENTS 20:00 - 20:45 Nataliya shvydun 
 
BEST CYCLING 21:00 - 21:35  
 
 
BEST CYCLING 08:00 - 08:45  
 
 
 
 
BODY PUMP 09:00 - 09:45 Felix Espartero Mora 
 
 
 
 
BEST CYCLING 10:00 - 10:50  
BEST CYCLING 11:00 - 11:50  
BEST CYCLING 12:00 - 12:50  
BEST CYCLING 13:00 - 13:50  
BEST CYCLING 14:00 - 14:50  
BEST CYCLING 15:00 - 15:50  
BEST CYCLING 16:00 - 16:50  
 
 
BEST CYCLING 18:00 - 18:45  
 
 
 
 
BEST CYCLING 19:00 - 19:45  
 
 
 
BEST CYCLING 20:00 - 20:45  
 
 
BEST CYCLING 21:00 - 21:35  
 
 
 
 
 
 
 
BEST CYCLING 09:00 - 09:45  
 
 
 
 
BEST CYCLING 10:00 - 10:50  
BEST CYCLING 11:00 - 11:50  
BEST CYCLING 12:00 - 12:50  
BEST CYCLING 13:00 - 13:50